Shogun

 

!

Turbo Mitsu Shogun 49135-02652

Code moteur Ref fabricant 49135-02652 / 4913502652

Ref constructeur MR968080 - DMX125028

!

Turbo Mitsu Shogun Sport neuf

Code moteur 4D56 Ref fabricant 49135-02110
!

Turbo Mitsu Shogun Intercooled

Code moteur 4M40 Ref fabricant 49135-03130
!

Turbo Mitsu Shogun Intercooled

Code moteur 4M41 Ref fabricant 49135-03410 ou 49135-03411

Ref constructeur ME191474 - ME203949

!

Turbo Mitsu Shogun

Code moteur 4D55 Ref fabricant 49177-01010
!

Turbo Mitsu Shogun

Code moteur 4D56 Ref fabricant 49177-01500 et 49177-01501
!

Turbo Mitsu Shogun

Code moteur DE 4D56 Ref fabricant 49177-01511
!

Turbo Mitsu Shogun Intercooled

Code moteur 4D56 Ref fabricant 49177-02500/02501
!

Turbo Mitsu Shogun

Code moteur 4D56Q Ref fabricant 49177-02503
!

Turbo Mitsu Shogun

Code moteur 4D56Q Ref fabricant 49177-02511
!

Turbo Mitsu Shogun Intercooled neuf

Code moteur 4D56 Ref fabricant 49177-02512 / 49177-02513

Ref constructeur MR355225

!

Turbo Mitsu Shogun Intercooled neuf

Code moteur 4M40 Ref fabricant 49377-03031 et 49377-03041
!

Turbo Mitsu Shogun Intercooled Neuf

Code moteur 4M4 Ref fabricant 49377-03043
!

Turbo Mitsu Shogun Intercooled

Code moteur 4M4 Ref fabricant 49377-03053